Hek

Hek

De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied

Martin Drenthen  


ISBN 9789056156107

Uitgeverij  Noordboek , 160 pagina's, €14,90


Verschenen op 28 september 2020 
 

Het stormt in het Nederlandse landschap. In de discussie over de inrichting van het landschap staan boeren, de voedselproducenten, lijnrecht tegenover natuurbeschermers. Het produceren van voedsel is een gerechtvaardigd doel, maar is er een grens? Het debat over natuur versus veehouderij wordt gevoerd vanuit verschillende morele opvattingen en ethische theorieën. Wat is belangrijker? Laten we de natuur zijn gang gaan of beheren we actief ten behoeve van het welzijn van onze fauna? Is er ruimte voor de wolf die zich spontaan in Nederland gevestigd heeft? Is er ruimte om dieren met rust te laten? Boeren en natuurbeschermers voeren het debat met eigen ethische overwegingen die deels overlappen, maar deels tegengesteld zijn. Dit boek ontrafelt van beide partijen de argumenten en plaatst deze in een ethisch kader, zodat de discussie helder gevoerd kan worden. Interviews naar aanleiding van het boek:

EenVandaag televisie:  'Nederland staat voor een keuze' 

Interview over wolven en hekken. EenVandaag (NPO 1), 2 februari 2021, 18.15. (klik hier voor de NPO 1 website,)

De Volkskrant: "Juist het oncontroleerbare maakt de natuur zo waardevol".
Interview met Mac van Dinther in De Volkskrant, 14 december 2020. 

De Morgen: "Populisten zullen de wolf inlijven".
Interview met Sofie Mulders in De Morgen, 5 december 2020.

Focus Radio / Kennis van nu: De wolf is terug in Nederland, wat nu?
Interview met Rose Heijnen in Focus (NPO Radio 1), 20 november 2020, 2.00-3.00. (klik hier voor de NPO Radio 1 website, en hier om het mp3 bestand te downloaden (57 min, 83 MB)

NRC: "Zo leuk is de natuur niet, maar we moeten er iets mee".
Interview met Marcel aan de Brugh in NRC, 7 november 2020.

Vroege Vogels Radio: Een hek als communicatiemiddel.
Interview met Jeanette Parramore in Vroege Vogels (NPO Radio 1), 11 oktober 2020, 7.00-10.00. (klik hier voor  de Vroege Vogels website, en hier om het mp3 bestand te downloaden (10 min, 15 MB)

L1 Radio Natuur en zo: Een winterwandeling met Martin Drenthen.
Interview met Robert Janssen in Natuur en zo (L1 Radio), 26 december 2020, 9.00-10.00. (klik hier voor de Natuur en zo website)

Voxweb: "Ook zonder de wolf leven we tussen de wilde dieren".
Interview met Stan van Pelt in Vox, 19 oktober 2020.


Sophie: "We moeten met de natuur leren samenleven".

Interview met Roel Jongeneel in Sophie, jaargang 11, nr. 2 Mei 2021, p. 12-14.


Enkele reacties op dit boek:


"Drenthen zoekt naar een nieuwe balans zonder zich door een romantiserend en conserverend denken te laten verleiden. Zeker aanbevolen."

Recensie door Roel Jongeneel in Sophie, jaargang 11, nr. 2, mei 2021 p. 8-12. 


"Hek biedt conceptuele handvaten voor een dialoog en het aangaan van leerprocessen in de lastige gesprekken tussen boeren, beleidsmakers en natuurliefhebbers."

Recensie door Clemens Driessen in Filosofie & Praktijk, jaargang 42, nr. 1, maart 2021, p.80-87. 


"Martin Drenthen, milieufilosoof, heeft een behartenswaardig boek geschreven [....] over de verhouding tussen mens en natuur. [...] Drenthen [laat] mijns inziens overtuigend zien dat al deze visies, die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden — dat zullen we vandaag ook weer zien — belangrijk zijn om tot een tolerantere houding te komen richting natuur. [...] Het is dus niet de vraag wat de juiste visie is, maar vooral hoe we die excessen, die met elke visie samenhangen, het beste kunnen voorkomen. De opgave voor het komende kabinet, maar ook voor deze minister, is om rechtvaardig beleid te ontwikkelen dat verschillende visies met elkaar in evenwicht brengt."

Debatbijdrage door GroenLinks senator Saskia Kluit tijdens het Eerste kamerdebat van 2 maart 2021 over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering).  movie


"een boek dat kan helpen bij het maken van afwegingen over ruimtegebruik, in het bijzonder tussen landbouw en natuur. ... Positief aan het boek is dat de betekenis van de grond voor de boer als productieruimte helder aan bod komt."

Recensie door Henk Massink in Reformatorisch Dagblad, 29 februari 2021. 


"Drenthen heeft oog voor de spanning tussen boer en veelal stedelijke natuurbeschermer die een wolf wel romantisch vindt. De wolf is in korte tijd symbool geworden voor onbehagen met globalisering en verlies van nationale identiteit. ... Hek geeft een originele draai aan het debat over de wolf."

Recensie door Tanny Dobbelaar in Trouw, 7 oktober 2020. 


"Martin Drenthen kan met enige afstand naar het onderwerp kijken en heeft oog voor zowel de natuur- als de boerenkant, wolvenknuffelaars en wolventegenstanders. Dat is welkom in de discussie over de wolf die nogal eens in een welles-nietesdebat uitmondt. Als lezer hoef je het niet overal mee eens te zijn. ... Want het belangrijkste is dat het boek veel stof tot nadenken geeft."

Recensie door Tienke Wouda in Nieuwe Oogst, 24 december 2020. 


"Een dun maar diepgaand boek over de grenzen tussen mens en dier, tussen landbouw en natuur. Interessant voor wie zoekt naar meer inzicht in hoe wij omgaan met moeilijke vraagstukken rond deze thema’s. Zoals – met stip op 1 – de terugkeer van de wolf in Nederland. Maar ook of er ruimte is voor (intensieve) veehouderij in Nederland."

Recensie door Maartje Bathoren in de blog  MergenMetz.nl, 23 januari 2021. 


"een interessant en relevant boek ... dat gemakkelijk leesbaar is, ook voor mensen met weinig kennis van milieufilosofie of eco-filosofie."

Recensie door Toon van Eijk in Civis Mundi, 7 oktober 2020. 


"...een boeiende analyse..."

Recensie door P. Versavel in De Groene Belg, 6 maart 2021. 


"Het schattige uiltje mag van ons allemaal blijven – blijven krijsen in de avondlucht. Wel zullen we het moeten helpen overleven door het landschap een beetje gevarieerd te houden. Het ene wel, altijd of soms, het andere niet, of toch? Kwestie van ‘ethiek’, van kritische bezinning op ons doen en laten. Drenthen zet het in ‘Hek’ helder uiteen, maar ingewikkeld blijft het. Wat is wijsheid?"

Column door Sander Grootendorst in  Achterhoek Nieuws, 7 oktober 2020. 


"Net dit zeer lezenswaardige boek uit. ... Martin Drenthen weet op duidelijke wijze uitleg te geven en recht te doen aan alle verschillende groepen en personen. Ik zou zeggen lees en leer.Een mooie uitleg over hoe we toe kunnen naar een natuurinclusieve samenleving."

Tweet door Merijn van den Hoogenhoff  @jacorijn  op twitter, 7 oktober 2020. 

terug naar homepage